NAŠE NAJCHUTNEJŠIE OVOCIE


Purpurea, samica, červeno-fialová, odolná

Purpurea, samica, červeno-fialová, odolná

Jedná sa podľa niektorých autorov samostatný druh použitý pri krížení pričom vznikol Kens red, podľa iných len poddruh Arguty. Podwstatné však je že sa od arguty okrem intenzívne zafarbených plodov ničím nelíši a chuťovo je zaujímavý, opeľovaný samcom arguty.