NAŠE NAJCHUTNEJŠIE OVOCIE


Ak máte iba malú či žiadnu záhradku, kam vysadiť nenáročné ovocné dreviny...

20.12.2013 17:34

Dreviny v poraste, ktorý sa nazýva les, pokrýval prakticky takmer celé rozsiahle územia celej Európy. Na Slovensku pôvodne boli lesy prakticky všade...

Lužné, zmiešané, či listnaté lesy majú čosi spoločné. Zarastajú postupne všetky voľné priestory a stromy v lesoch rastú pomerne nahusto. Dnes už ľudia síce dávno väčšinu pôvodných lesov vyklčovali a nahradili ich ornou pôdou, čiže súchým, vyprahnutým, prašným poľom. Týmto došlo k obrovskej strate rozmanitosti, ktorú práve les ponúka. Monokultúry plodín na veľkých lánoch ju nenahradia.

Mnohí ľudia i tak cítia, že stromy sú potrebné a sú na ne zvyknutí. Preto ich vysádzajú do parkov i záhrad. Iste, vysádzajú najmä stromy niečím zaujímavé, či také, ktoré sú "skrotené" a rovnako ako domáce zvieratá si počas tisícov rokov zvykli na človeka a prispôsobili sa jeho potrebám a vkusu. I človek si samozrejme zvykol na ich prítomnosť vo svojom okolí. Obľúbil si ich plody, ktoré mu po mnoho generácií poskytujú dôležité zložky výživy a navyše sú nielen zdravé, ale aj veľmi chutné...

Táto symbióza sa sčasti pretrhla panelákovou kultúrou najmä v mestách. No i tieto "Panelákové" živočíchy túžia často po návrate k prírode.  

 

 

 

Okrem Nitry a posielania na dobierku sa pohybujem pomerne často v týchto mestách: Bratislava, Trnava, Kremnica, Žiar nad Hronom, Partizánske, Prievidza, Bánovce n. Bebravou, Brno.

Menej často Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Kroměříž, Librec, České Budejovice, Litoměřice, Ostrava, Viedeň.

Na jar by som mal byť prítomný aj na predajných výstavách v týchto mestách: Bratislava, Nitra, Trenčín, Olomouc, Věžky u Krom., České Budejovice, Liberec, Litoměřice, Budapešť a možno aj na inom mieste. Jarmoky najmä na Západnom Slovensku.

Skúste navrhnúť a dajte mi dôvod, a ja možno prídem aj k vám.

—————

Späť