NAŠE NAJCHUTNEJŠIE OVOCIE


Arguta samec opelovač

Arguta samec opelovač

Slúži iba na opelovanie prípadne ešte ako podpník na ktorý sa dá naštepiť samica, čím dôjde k tomu, že je užitočný. Ponecháte mu aspoň jeden konárik, na ktorom bude vytvárať množstvo kvetov s veľa pelovými zrnkami na početných tyčinkách. Na naštepenej časti pritom bude ako samica samozrejme normálone rodiť. Podobne to robia aj v sadoch na Novom Zélande. Najjednoduchší spôsob ako to urobiť je ablaktácia.

Samec má ešte nejakú funkciu pretože zvyšuje úrodu a to dokonca u samoopelivých odrôd viac ako o polovicu samice by bez takéhoto opelenia nerodili vôbec...