NAŠE NAJCHUTNEJŠIE OVOCIE


Práve sa vám vyrolovali názvy druhov v stĺpci - v menu na ľavej strane vyberte a odkliknite názov druhu, zobrazia sa vám obrázky a popisy jednotlivých odrôd

Na tejto stránke sú dolu jednotlivé druhy a ich stručný všeobecný popis. Ak chcete pozrieť konkrétne odrody, odkliknite druh (napríklad Asimina), objavia sa fotky a popisy jednotlivých odrôd. Odliknutím potom zväčšíte fotku, alebo kliknutím na text sa objaví celý text.

ASIMINA, alebo aj banán severu či indiansky banán... jednotlivé odrody sa od seba líšia menej než pri iných ovocných stromoch. Zrejme preto, že šlachtenie prebieha pomerne krátko v porovnaní napríklad s jabloňami či hoci aj Hurmi Kaki, ktoré sa pestujú už niekoľko tisícročí.