NAŠE NAJCHUTNEJŠIE OVOCIE


Sweet Alice

Vybral Homer Jacobs v arboretu Holden, 1934, Chanute (Ohio) semená, pochádzala zo štátu West Virginia.