NAŠE NAJCHUTNEJŠIE OVOCIE


Wilson

Selekcia z prírody Jahn C. Creech, 1985, Blafl Mountain - Harlan Country (Kentucky). Plody malé až stredné, pokožka aj dužina žltá.